9. Consideracions personals

En la realització del PFC El programari lliure a les escoles de primària hi ha influït molt la tasca que l'autor va desenvolupat durant 2 anys al LCFIB de la FIB (UPC), com a encarregat de la imatge de GNU/Linux de les aules informàtiques.

Aleshores l'autor ja va escriure el PFC Gestió Automatitzada d'Aules Informàtiques que tracta de la viabilitat i possibilitats del muntatge d'una aula informàtica posant èmfasi a la correcta selecció de maquinari i programari en funció de les necessitats dels centres i no pas del que digues el mercat (botiga d'informàtica).

9.1. Recursos usats

En la realització d'aquest estudi a part de les hores de feina de l'autor s'han usat altres recursos més físics. A continuació se n'exposen els més importants.

9.1.1. Accés a Internet

Per la obtenció de les pàgines i llocs webs s'ha "basat" de la connexió de xarxa de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB - UPC) que surt a Internet a través de l'anella científica i rediris.

9.1.2. Maquinari usat

En la realització d'aquest text s'han usat diverses màquines per tal de realitzar diferents tasques.

De tots ells voldria destacar-ne un anomenat Ranko/Ranma1. Un clònic amb CPU AMD 5x86 a 133MHz i 64MB de RAM. Realment es tracta d'un 486 amb més "caché" funcionant a 4x33MHz. Aquest va comportar-se correctament tant fent de servidor com de client2 de la distribució skolelinux.

9.1.3. Programari usat

El sistema operatiu de recollida d'informació va ser Microsoftr Windowstm 2000 Professional. Per la resta s'ha usat SuSEr Linuxr 9.0 Profesional amb entorn gràfic KDE 3.2., així com la distribució de GNU/Linux Skolelinux en les seves diferents versions.

S'ha editat principalment amb el processador de textos Kate en la seva versió 2.2. Per alguns canvis també s'ha usat l'aplicatiu nvi en la versió 1.79.

Per dubtes amb HTML i la lectura de documentació s'ha usat l'OpenOffice.org, Acrobat Reader, GhostScript i KGhostView. Les eines de lectura de les referències en format web i que també han servit per la comprovació de la validesa d'HTML han sigut variades: el visor de KDE usant libkhtml.so.4.2.0, lynx 2.8.4r1 i Mozilla 1.7.

Per tractar els fitxers s'ha combinat l'ús de TotalComander versió 6.01 (win32,pagat) a Windows, Krusader 1.30 ( Krusader a KDE apps) a GNU/Linux-KDE, Midnight Commander versio 4.6 per a GNU/Linux-console.

Per suposat, també s'han usat les comandes grep, find i família per poder tractar amb les còpies de les web de les aplicacions i distribucions analitzades així com aquesta documentació.

9.2. Agraïments

Estan a la primera plana de la memòria impresa, però crec adequat que també apareguin aquí:

9.3. Eines de manteniment

Aquest apartat vol indicar l'existència d'eines gratuites (la majoria són programari lliure), que permeten realitzar tasques d'altres eines que actualment els centres i/o la Generalitat paga per usar-les als centres.

Llistat

Distribucions de GNU/Linux per a tasques específiques

9.3. Documentació oculta

és una mala costum de l'autor d'amagar informació addicional ja sigui en comentaris dins el codi html o el documents que són referenciats només una vegada en un apartat com aquest.

En aquest PFC l'únic document ocult és aquell que recull tota aquella informació necessària de cara a preparar el document de la memòria del PFC i que alhora no aporta res útil.

Pel que fa a comentaris dins la pròpia documentació (dins la codificació que conforma les planes HTML de la documentació), n'hi ha un bon grapat. En les guies i manuals acostumen a ser métodes més barroers de fer les coses que s'expliquen abans del comentari. En la resta del text acostumen a ser comentaris bassats en dades no fiables, comentaris massa agressius per deixar-se a la vista o simplement explicacions que estan relacionades amb el text de l'apartat però que no són necessàries.


1. Els noms intern provenen d'una mateixa sèrie de dibuixos animats: Ranma 1/2, amb la particularitat que alguns personatges canvien de forma i de nom. Per aquest motiu és adequada per anomenar màquines a les que s'accedeix per dos adreces IP (noms) diferents, o que tenen característiques especials de mida i/o capacitat.

2. Els requeriments recomanats per a la distribució skolelinux en el perfil client són un Pentium-II a 200MHz, 128MB de RAM, tarja gràfica PCI, tarja de xarxa PCI, tarja de so PCI i 2,5GB de disc dur.


Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.