6. Programari lliure a les escoles de primària

En aquest capítol s'establirà les necessitats referents a programari dels centres de primària. Aquestes s'expresaran tant amb un llistat d'aplicatiu usable com una defeinició de les necessitats encara no satisfactibles amb programari lliure.

6.1. Llistat de programari lliure necessari

Aquest programari lliure satisfà alguna de les necessitats dels centres directament.

Ofimàtica

Dibuix

Internet

Multimèdia

Jocs (només indicatiu)

Educatives (per matèria)

Sistema

Gestió

6.1.1. Necessitat d'adaptació/compatibilitzar

Hi ha programes que tot i servir no s'acaben d'ajustar a les necessitats dels centre. En d'altres casos interessaria que fos compatible pel que fa al format dels fitxers que llegeixen/escriuen. En concret caldria modificar les següents aplicacions:

Clic

La versió actual del clic és la 3.0, aquest funciona sota entorns Windows i sota GNU/Linux amb WINE(l'emulador de Windows). També existeix l'aplicatiu jClic, que escrit en Java suporta les antigues activitats de Clic a part d'establir un format propi però obert per a noves activitats.

En referència al programari lliure existeix l'aplicatiu squeak però aquest és incapaç de llegir els fitxers de CLIC. A part que l'entorn d'edició d'activitats és més complicat que el Clic. També l'aplicatiu gcompris ofereix un entorn de creació simple, basat en fitxers XML que descriuen l'activitat.

Les tasques que es poden realitzar són:

6.1.2. Necessitat de traducció

No tot el programari es troba disponible en Català. En el cas del programari lliure aquest fet no és greu, qualsevol persona pot traduir una aplicació. Per fer-nos una idea podem establir que el cost mitjà d'una traducció al català d'una aplicació des de l'anglès és d'unes 20 hores.

En concret es troba a faltar (Maig 2004) la possibilitat d'usar-los en Català en les següents aplicacions:

6.1.3. Necessitat de manual d'ús en català

Per tal de facilitar l'ús del programari sempre es bó tenir un manual. Especialment per a les aplicacions que ofereixen moltes funcionalitats o són complexes.

Els manuals són quelcom més laboriós de fer que una traducció donat que les captures de pantalles (caldria que fossin usant ja la traducció al català). Així doncs un cost mitjà aproximat d'un manual en català d'una aplicació es pot establir en unes 60 hores.

Les aplicacions de les que es troba a faltar un manual d'ús són:

6.2. Llistat de programari no disponible

Hi ha programari que es troba a faltar, i que possiblement s'haurà de crear de nou (per suposat com a programari lliure).

6.2.1. Programari igual a programari propietari existent

En aquest cas tenim que ja existeix un programari adequat. L'únic problema és que aquest no por executar-se sota un entrorn basat en programari lliure.

El Departament d'Ensenyament ha de contactar amb els proveïdors actuals de programari per tal de comunicar-los la necessitat que l'aplicatiu "X" d'aquesta sigui executable en la distribució oficial del Departament.

WinPRI

Aquesta eina està feta a mida per l'empresa Agilmic. Per tant és difícil trobar-ne un equivalent. Inicialment es pot executar sobre el WINE, sense gaires problemes. A part de demanar una versió que funcioni directament en la distribució oficial, seria necessari:

Aquestes recomanacions també són aplicables al programari WinSEC.

Aplicatiu educatiu en CD-ROM (no basat en clic)

Exemples d'aquest programari són: Pipo, Les 3 bessones, Story Book Weaver.

Molts d'ells es basen en les eines multimèdia QuickTime i funcionent sota Mac-OS o Windows. Sota GNU/Linux i l'emulador WINE algunes activitats no funcionen. Cal indicar però que degut a problemes amb les llibreries de QuickTime alguns d'aquests funcionen millor sota WINE a GNU/Linux que sota un Windows XP.

6.2.2. Programari més adequat que programari propietari en ús

Actualment s'usa algun que altre programari que no s'ajusta a les necessitats reals pel que respecta els centres de primària.

Dreamweaver, eina de creació de planes web

Més que l'aplicatiu Dreamweaver a primària es requereix una eina de creació de planes web amb les següents característiques:

També es necessari un aplicatiu similar en ús al Macromedia Flash que crei fitxers compatibles amb el format Flash o que incorpori un visor per als diferents navegadors existents.

Gestió de les pantalles de l'aula

Existeix aplicatiu com NetOp o les eines EdebéNet que permeten mantenir sota control una classe davant les pantalles dels ordinadors.

En concret aquest aplicatiu ha d'oferir:

Ara per ara no existeix cap aplicació que englobi aquestes tasques d'una manera simple en entorn basats en KDE i/o Gnome. Per tant seria convenient la creació d'aquesta eina.

6.2.3. Programari no existent

A continuació es mostren idees per a programari educatiu, que ara per ara no s'han materialitzat.

Joc educatiu: Empeny el dominó

Per exemple podria estar bé tenir un joc que uses la idea del vídeo-joc PushOver, amb el seu domino de fitxes caients. En el joc original una formiga ha de moure peces d'un dominó per tal que quan es doni una empenta a la primera caiguin tota la resta i s'obri una porta per passar de pantalla.

Però es pot oferir quelcom més que aquesta mateixa funcionalitat (que requereix de cert esforç mental). Estaria bé de disposar dos "modes" de treball més:

  1. Operacions matemàtiques: les fitxes són numeros i/o operadors matemàtics més l'igual. Les peces cauran si la equació que defineixen és correcte.
  2. Troba la frase: si a les fitxes hi tenim lletres es pot demanar que es contrueixi una frase. Les peces cauran si les peces estan en l'ordre adequat. Si la frase es llarga poden usar-se peces que permetin la caiguda en paral·lel de línies de fitxes per accelerar el procés.

A més hi ha certes funcionalitats addicionals:

6.3. Mantenir una "única màquina Windows" als centres

Per facilitar la implantació de solucions basades en programari lliure es pot mantenir el porgramri propietari en un únic Windows, en aquest cas un Servidor de Terminals de Windows (WTS,Windows Terminal Server).
En aquest cas els equips amb GNU/Linux s'hi connecten per executar-hi aplicacions.

L'avantatge principal de l'ús del servidor de terminals és que només és necessari configurar una màquina. El problema principal és la manca de seguretat d'un Windows. Per evitar ensurts és necessari que el WTS estigui al dia en quant pedaços (patches, service packs) i que estigui isolat respecte Internet.

Com sempre en el cas de les solucions basades en terminals cal tenir en compte la gran potència necessària de la màquina que faci de servidor de terminals.

6.3.1. Programari en el WTS

Què es pot tenir en el servidor de terminals Windows.

Gestió / Administració

Seria convenient que la gestió de l'escola fos el més fiable possible. El fet que s'executi sense emulador hauria d'aportar major fiabilitat.
Per tant seria adequat executar-hi l'aplicatiu WinPRI o algun altre aplicatiu de gestió a l'espera de la creació de programari lliure que supleixi aquestes funcionalitats.

Docència

De cara a docència potser deixar alguna aplicació multimèdia que no funciona sota l'emulador WINE. Així com altre aplicatiu per mostrar als alumnes la diversitat existent en informàtica pel que fa a sistemes operatius i aplicatiu.Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.