2. Recull de dades preliminar

Abans de començar el PFC propiament dit cal conèixer l'entorn en que aquest es desenvolupa. Per fer-ho es presentaran antecedents d'aquest PFC. Tot seguit es procedirà a presentar les solucions informàtiques amb programari lliure.

2.1. Anàlisi d'antecedents i factibilitat

Donat que aquest PFC és pot entendre com la realització pràctica d'un PFC anterior per poder seguir les explicacions que venen a continuació es necessària la lectura dels capítols "1.2. Introducció al Sistema Educatiu" i "1.3. Introducció al programari lliure" del PFC Programari Lliure per a l'Escola realitzat per l'Anna Armengol.

En aquest se'ns presenta l'organització tant dels centres educatius com del Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Així se'ns explica els tres cicles en que es divideix la Primària, els diferents òrgans de treball i govern dels centres, i la figura del coordinador d'informàtica del centre.

2.1.1. Programari lliure i programari obert

Per la realització d'aquest PFC no ens afecta el diferenciar adequadament el programari lliure respecte el programari obert. En ambdós casos el cost pot ser nul, es disposa del codi font i la possibilitat de modificar-lo per tal d'ajustar els programes a les nostres necessitats. En tot cas sempre que sigui possible és més segur optar per la solució basada en programari lliure.

2.2. Sistemes operatius

Per poder executar el programari necessitem un "Sistema Operatiu". Així doncs començarem per fer una presentació general dels "Sistemes Operatius" més coneguts que siguin usables en entorns educatius.
Per a més detalls sobre sistemes operatius, existeix el document 2.2.0. Introduccio Sistemes Operatius.

2.2.1. GNU/Linux

Actualment l'aplicatiu basat en programari lliure més conegut és Linux. El nom correcte d'aquest sistema operatiu és GNU/Linux, donat que Linux només és el que és coneix com a Kernel. El kernel són uns 3Mb de programari que s'encarreguen de tractar amb el maquinari dels ordinadors. La resta d'aplicacions provenen en major o menor mesura del projecte GNU (Gnu No és Unix), iniciat el 1984.

La majoria de distribucions de GNU/Linux dedicades a l'educació compleixen:

Live o instal·lable

La majoria d'elles són Live-CD, és a dir sistemes operatius que poden executar-se des de el lector de CD-ROM, sense necessitat se ser instal·lats al sistema. Aquestes es poden instal·lar al disc dur però la seva gestió (correccions d'errors, instal·lacions de programari) s'ha de realitzar una a una.

La distribució Skolelinux és diferent als sistemes anteriors. Aquesta necessita instal·lar-se per funcionar. El seu ús també fixa un model d'infraestructura i classifica els ordinadors en tres perfils: servidor (principal), servidor de terminals i client, de manera que queda clara la funció de cada màquina dins el centre.
L'existència d'un servidor (principal) centralitza la gestió dels equips del centre, facilitant el manteniment de tota la infraestructura informàtica.

Aquest PFC es centra en la distribució skolelinux, per els avantatges que la gestió centralitzada que aporta. Per aquest motiu se li dedica tot el capítol 4. GNU/Linux als centres de primària.

2.2.2. Microsoft (Windows)

Tot i que es preferible usar entorns amb només programari lliure, no cal descartar l'ús dels sistemes operatius i aplicatiu propietari. Pel que respecta als sistemes operatius de Microsoft cal tenir en compte:

De cara a les aplicacions lliures hi ha la necessitat que els sistemes Windows siguin compatibles amb Win32. És a dir qualsevol Windows superior al 95 o NT4 (amb el Service Pack 3).

2.3. Programari lliure (aplicacions)

La obtenció d'un llistat actualitzat i contrastat del programari usat en aquests centres es realitzarà en el capítol 3. Enquestes d'aquest PFC. Inicialment però comptem amb un bon llistat en el capítol "4. Anàlisi de la situació del programari a l'Escola" del PFC Programari Lliure per a l'Escola.

Cal indicar que el que importa no és tant quin programari hi ha disponible, si no quin programari realment es necessita o pot arribar a cobrir alguna necessitat per part dels centres de primària. Així doncs es necessari conèixer quin programari usen i quin troben a faltar els centres educatius de primària.

2.3.1. Programari usat a l'escola segons altres projectes

A l'espera dels resultats de les enquestes pot ser interessant tenir en compte els llistats de programari lliure existents.

Un bon llistat del programari lliure disponible de cara a suplir possibles necessitats de les escoles de primària el trobem al capítol "6. Software Lliure" del PFC Programari Lliure per a l'Escola.

Afegitons / novetats

Durant la preparació i realització d'aquest PFC s'ha trobat algun programari no indicat en el recurs anterior. Aquest aplicatiu s'exposa a la taula següent (per ordre alfabètic):

Llegenda de la taula: la segona columna, amb títol "win32" s'interpreta:

nomwin32descripció classificacióidiomes
Audacity programa per enregistrar, modificar i reproduir fitxers de forma d'ona Multimèdia->àudioCatalà,Anglès
axyftpIGclient FTP gràfic igual al ws-ftp de win32 Fitxers, InternetAnglès
Bochs Emulador de compatible x86Sistema->Escriptorisense idioma
BulmaGesNO-per provar- Gestió??
ContaLinexNO-per provar-Gestió??
FactuLinexNO-per provar-Gestió??
FacturaLuxNO-per provar-Gestió??
Frozen Bubble joc molt colorit consiteix en eliminar bombolles del mateix color Joc no educatiuAnglès
Gnome-KISSIG posa roba a les nines o soluciona trencaclosques. Aquests s'han d'aconseguir a part, essent la majoria gratuïts Joc constructor/ psicomotorinterfície en Anglès
KalziumNOtaula periodica amb pesos moleculars i un joc de preguntes Científic->QuímicaCatalà
KemistryNOConjunt de programes per treballar amb elements químics/molècules els seus pesos i combinacionsCientífic->QuímicaAnglès,???
KHangmanNOel joc del penjat Educatiu->Preguntesinterfície en Anglès
KmessedWords NOreorganitza les lletres per trobar la paraula oculta Educatiu->Preguntesinterfície en Anglès,
PUFFNOampliador de pantalla per a deficients visuals Sistema->EscriptoriN/A
PingusSILemmings cloneJocs no educatiusAnglès, explicació i accions
rdesktopIGclient RDP és a dir de Windows Terminal Services Escriptori->SistemaN/A
scummVM permet jugar a les aventures gràfiques de LucasFilmGames i LucasArts, els jocs s'han obtenir/comprar a partJocs no educatiusinterfície en Anglès
XabacusNOexplica l'ús i permet usar diversos models d'àbaccientífic i programes especialsAnglès


Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.