8. Conclusions

Arribats a aquest punt del document, un cop finalitzades les tasques anteriors, es moment d'agrupar resultats per tal d'escriure una conclusió que avaluï la viabilitat d'usar GNU/Linux a les escoles de primària.

Cal indicar però que no s'han acomplert gran part dels objectius del projecte. Possiblement degut a que aquests eren massa ambiciosos i per que no s'ha obtingut la resposta esperada en el recull d'informació a través d'enquestes en el cas general.

8.1. Programari lliure a les escoles de primària

De la realització d'aquest projecte s'extreu que no existeixen excessius problemes en el pas a usar programari lliure a les escoles. Els problemes a tenir en compte són dos:

A més un cop previst com superar els problemes indicats es pot usar la distribució de GNU/Linux skolelinux per a la tasca. Aquesta distribució s'ha provat adequada per ser una possible distribució oficial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (a partir d'ara Departament d'Ensenyament).

Canvis i/o millores en la versió skolelinux pr47

De fet la versió "pr47" d'aquesta distribució només requereix de petits canvis que estan ben desenvolupats en el document 6. Programari lliure a les escoles de primària.

Els canvis es poden resumir com afegir/actualitzar aplicatiu ja existent a la distribució així com finalitzar/realitzar traduccions d'aplicacions. Aquests canvis s'haurien de realitzar conjuntament amb els creadors i mantenidors de la distribució, evitant crear una nova distribució de GNU/Linux i minimitzant el cost (en creació i manteniment).
Unificar esforços (un dels pilars del programari lliure) per que s'aconsegueixen productes millors i més fiables, entre d'altres bones qualitats.

8.1.1. Conclusions menors

Altres conclusions a les que s'ha arribat són:

8.2. Factors a tenir en compte per a una possible implantació de programari lliure (incloent GNU/Linux)

És viable usar programari lliure en els centres escolars de Primària de Catalunya. Tanmateix cal tenir en compte altres factors que poden limitar-ne l'ús o fins i tot impossibilitar-ho.

8.2.1. Manca d'ús i de consulta a tècnics informàtics

De manera generalitzada les escoles compten amb infraestructures (xarxa i dotació d'equips) que no segueixen cap lògica.

A voltes es culpa dels pares d'alumnes i personal del centre que han usat els seus recursos per muntar la infraestructura del centre. Altres vegades és el propi Departament d'Ensenyament que donant només un o dos equips a l'escola cada any ha propiciat que la majoria de centres públics disposin d'equips amb gran disparitat de potència entre ells.

Aquesta manca d'organització pot funcionar per fer veure que s'introdueix de la informàtica en el centre. Però si de debó es vol introduir la informàtica i les Tecnologies de la Informació i Comunicació en els centres educatius cal una organització. Per exemple es parla dels avantatges d'Internet, que aquest permet accedir a gran quantitat d'informació, permetre el treball cooperatiu entre centres distants, i un llarg etc. que ara per ara és inviable en la majoria d'instal·lacions dels centres escolars.

Per una correcta introducció de les eines informàtiques (com qualsevol altre tipus d'eines) cal que aquestes siguin fiables, que el seu manteniment sigui baix (en temps i cost) i que puguin adaptar-se a les necessitats del futur.

A més a títol ben personal l'autor d'aquest PFC afegeix:

8.2.2. Requeriments de maquinari

Aquest és un punt força estrany donat que l'ús de GNU/Linux com a entorn d'escriptori requereix màquines força més potents que certes solucions propietàries. Tanmateix aquestes solucions propietàries són les descatalogades/discontinuades (estan fora del poc suport que tenien).
La descatalogació obliga als usuaris a adquirir les noves versions que posats a comparar requereixen majors recursos (a voltes inexplicablement 4 o 5 cops superiors) que la solució GNU/Linux. Per exemple:

En canvi a GNU/Linux la potència requerida es manté estable. De fet els requeriments de potència per les funcionalitats que ofereix un entorn KDE sota GNU/Linux eren grans en les primeres versions. Actualment però aquestes són menors (amb el temps es van refinant) mentre que la potència dels equips s'ha incrementat.

El programari lliure ens permet escollir entre un nombre major d'opcions. Per exemple tenim més de 6 gestors de finestres amb suport (KDE, GNOME, WindowManager, fvwm2, mwm, twm, etc.) respecte l'únic permés en Windows (pots usar-ne d'altres amb la contrapartida d'anul·lar la garantia).

Però fins i tot en el cas que els requeriments s'incrementèssin, sempre pots decidir quedar-te a on estàs. Al disposar el codi font pots corregir les errades que puguin aparèixer (o pagar a algú per que ho faci). De manera que ningú t'obliga a canviar de versió.

Equips obsolets com a Terminals (Windows o GNU/Linux)

Una opció que actualment pocs centres coneixen és l'ús de terminals. El Departament d'Ensenyament va tantejar l'ús de SunRAY que són tant bon sistema com un altre tot i que té l'inconvenient que es basen en un sistema propietari.

Els terminals accedeixen als ordinadors centrals per treballar. De manera que el manteniment i gestió es troben centralitzades en el servidor de terminals. Aquest servidor, al ser únic, és possible administrar-ho remotament amb un cost raonable.

Una contrapartida d'aquests sistemes és que el servidor de terminals ha de ser força potent (especialment CPU i memòria). Però també cal tenir en compte que en actualitzacions enlloc de comprar memòria per a 10 PC (per exemple 128MB * 10) es compra per a un servidor (1x 512MB ECC).
A més un bon equip servidor és (o permet ser) multiprocessador, podent afegir-hi un processador quan sigui necessari un augment de potència. En els PCs per ampliar la potència caldria canviar el porcessador si no la placa base (potser una quarta part del cost d'un PC sense monitor).

Com a terminals poden usar-se ser tant terminals propiament dits o antics PCs (486 o Pentium-I, per exemple). Permetent el re-ús d'equips vells, estalviant l'adquisició de nous.

A més la majoria de terminals gràfics permeten connexions tant a Windows com a solucions GNU/Linux (entre d'altres). Es remarca el cas del Windows per que tot i ser una bona opció no és gaire coneguda.

Cal indicar que des de qualsevol sistema operatiu es pot accedir a màquines de donen serveis de terminal del mateix o un altre sistema operatiu. Per exemple des d'un PC amb GNU/Linux es poden obrir sessions i executar aplicacions en un Windows. Aquest mateix exemple pot servir als centres de primària com a pas previ a sistemes amb només GNU/Linux.Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.