Recerca

En aquests moments sóc membre del Departament de Ciències de la Computació de la UPC (CS). Dintre del grup de Processament del Llenguatge Natural (GPLN) he treballat amb els Drs. Lluís Màrquez, Jesús Giménez, Meritxell Gonzàlez i Alberto Barrón-Cedeño. Molta de la meva feina gira entorn la traducció automàtica estadística (SMT). He treballat en la traducció entre l'àrab i l'anglès utilitzant mètodes de desambigüació que complementen la selecció freqüentista dels fragments traduïts amb aprenentatge discriminatiu. També hem dissenyat sistemes híbrids especialitzats per a la traducció de patents i sistemes genèrics que combinen mètodes estadístics amb mètodes basats en regles per atacar la traducció entre el castellà i el euskera. En una altra línia explorem la traducció a nivell de document i com els elements de discurs poden ajudar a millorar la coherència de les traduccions. Durant els últims anys també m'he endinsat en aprenentatge automàtic i, més recentment, en recuperació i sistemes multilingües. En tots aquests camps he tractat amb tipus distants de textos com ara notícies, patents, articles de Wikipedia o tuits.

Per altra banda, la major part de la recerca en cosmologia l'he dut a terme en el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB (DAM). Al DAM pertanyia al grup de Supernoves i Cosmologia encapçalat pel Dr. Ramon Canal. Amb la meva directora de tesi, la Dra. Pilar Ruiz-Lapuente, vam aplicar mètodes matemàtics per a la reconstrucció de funcions contínues, l'equació d'estat de l'energia fosca en el nostre cas. La part més teòrica i els fonaments de la meva tesi estan fets en coŀlaboració amb el Dr. Joan Solà del Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria, amb qui vam explorar la possibilitat observacional que la constant cosmològica estigui evolucionant amb el temps i que aquesta sigui la font d'energia fosca causant de l'acceleració de l'expansió de l'Univers. Finalment, una estada de recerca a l'Institute of Cosmology and Gravitation (ICG) de la University of Portsmouth em va permetre treballar amb el Prof. Bob Nichol. A l'ICG vaig estudiar la repercussió que té obtenir redshifts fotomètrics en comptes d'espectroscòpics en els sondejos de supernoves pel que fa a la mesura dels paràmetres cosmològics. Com a membre d'un grup observacional, també m'he dedicat en menor mesura a la reducció i tractament de dades de supernoves del tipus Ia.

Docència

Durant els cursos 2006-07 i 2007-08 vaig donar classes d'Astronomia Observacional de la Llicenciatura de Física a la UB. L'assignatura és bàsicament pràctica i les classes teòriques es complementen amb observacions amb diversos instruments i tècniques a l'Observatori d'Alella. Actualment explico els temes relacionats amb la traducció automàtica a l'assignatura Advanced Natural Language Processing (ANLP) del màster en intel·ligència artificial de la UPC.

Divulgació

En els últims temps he contribuït a l'elaboració de material per al Centre d'Observació de l'Univers del Parc Astronòmic del Montsec. Conjuntament amb l'Andreu Balastegui vaig redactar els capítols Astronomia extragalàctica, Cosmologia i Observació de galàxies amb CCD del curs dirigit a professorat d'institut Un cop d'ull a l'Univers. Per altra banda, vam confeccionar l'activitat per a estudiants Descobrim l'Univers amb el corresponent dossier d'activitats i un vídeo de 15 minuts de durada on es relata la història de l'Univers.