Aprèn: Cosmologia

Aquí pots trobar dues petites introduccions a la cosmologia. La primera, molt bàsica, està pensada per poder-la seguir sense coneixements de física; la segona, una mica més seriosa, presuposa uns coneixements bàsics.

Breu resum esbiaixat de cosmologia o cosmologia per a dummies

Model cosmològic estàndard