PRO2

Programació 2

Última actualització: 23/01/2020

Exàmens de PRO2 des de la posada en marxa del Grau:

Bloc 1: no Jutge, Arbre (en comptes de BinTree) al 1r parcial

Tardor 2010: pràctica, parcial, final

Primavera 2011: pràctica, parcial, final

Tardor 2011: pràctica, parcial, final

Primavera 2012: pràctica13, pràctica24, parcial, final, solució final

Tardor 2012: pràctica, parcial, final

Primavera 2013: pràctica1, pràctica2, parcial, final

Tardor 2013: pràctica, parcial, final

Primavera 2014: pràctica1, pràctica2, parcial, solució parcial, final, solució final

Tardor 2014: pràctica, parcial, solució parcial, final

Bloc 2: Jutge al control i a la pràctica, Arbre (en comptes de BinTree) al 1r parcial

Primavera 2015

Tardor 2015

Primavera 2016

Tardor 2016

Primavera 2017