PRO2

Programació 2

Última actualització: 08/09/2017

Aquest quadrimestre no és obligatori lliurar al Jutge cap exercici per poder presentar-se al primer control de laboratori. Es recomana lliurar tants exercicis com sigui possible per preparar millor l'assignatura.

Per suposat, podeu demanar consell i suggeriments de millora del vostre codi al vostre professor de laboratori fins i tot quan ja heu obtingut un semàfor verd. Heu de tenir en compte que un semàfor verd en el jutge no implica que hagueu plantejat una bona solució o que la vostra solució no sigui millorable de forma significativa.