PROP

Projecte de Programació

Última actualització: 07/03/2023

Java:

UML:

  • Apunts d'IES, per si us cal repassar
  • La pàgina del consorci UML
  • ArgoUML, un clàssic Open Source per modelar en UML (no s'actualitza des de fa temps)
  • Visual Paradigm té una versió gratis per a ús no comercial
  • StarUML té també una versió d'avaluació gratuïta
  • Papyrus UML, la millor alternativa per a modelar des de Eclipse
  • Modelio, entorn molt potent (el nucli per modelar UML és Open Source)
  • Dia, una altra eina Open Source per modelar en UML
  • Astah, una altra eina per modelar en UML

Git:

Enllaços a altre software, tutorials: