PROP

Projecte de Programació

Última actualització: 25/10/2022

 

Normativa de l'assignatura. Lectura obligatòria per a tots els estudiants

Enunciat d'aquest curs

Informació addicional sobre espais vectorials i la mètrica tf-idf

Possibles llistes de paraules funcionals (stop words) en català, castellà i anglès

Tots els alumnes d'un equip han d'est ar matriculats al mateix grup de laboratori, a menys que es faci un intercanvi explícit amb un membre de l'altre grup de laboratori (que NO hagi demanat canvi oficialment a la FIB)