El Departament


El Departament de Ciències de la Computació va néixer l'any 1987 i és un dels més grans de la UPC. En formen part al voltant de 90 professors i professores a temps complet i 50 estudiants de doctorat. El Departament és el responsable de la docència i la recerca en diverses disciplines relacionades amb els fonaments de la computació i les seves aplicacions: algorismes, programació, computació gràfica, intel·ligència artificial, teoria de la computació, aprenentatge automàtic, processament del llenguatge natural, etc.

L’activitat docent del Departament es concentra en els programes de grau i màster de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, tot i que també imparteix docència en altres escoles de la UPC: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona; Facultat de Matemàtiques i Estadística; Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú; Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, i Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. El departament també coordina el doctorat en Computació i el doctorat en Intel·ligència Artificial.

L’activitat investigadora del Departament s'organitza en diferents grups de recerca, que tracten diferents disciplines de l'àmbit de les ciències de la computació. Té una presència activa en els congressos principals de l'àmbit i participa de manera intensa en projectes públics i industrials, així com en la creació d'empreses derivades (spin-offs).
  • Consell de Departament: membres (16/03/2023)
  • Junta de Departament: membres (16/03/2023)
  • Per accedir als informes del Departament de Ciències de la Computació (CS), feu clic aqui