PhD.

 

Els programes de doctorat de la UPC ofereixen formació avançada per a la recerca. S'imparteixen mitjançant cursos, seminaris o altres activitats i inclouen l'elaboració i la defensa d'una tesi doctoral que consisteix en un treball original de recerca. L'assoliment d'aquests objectius comporta l'obtenció del títol de doctor o doctora en Ciències de la Computació.

 

El Departament de Ciències de la Computació organitza dos programes de doctorat:

  • Computació, en els àmbits de teoria de la computació, lògica i programació, algorismes paral·lels i computació gràfica.
  • Intel·ligència Artificial, en els àmbits de llenguatge natural, aprenentatge automàtic, robòtica, enginyeria del coneixement i sistemes basats en el coneixement.

Per consultar la presentació dels programes de doctorat, feu clic here.