4.1.2. Instal·lació Skolelinux (pr47)

Instal·lació del servidor ("Main Server")

El servidor és el primer a instal·lar, abans de començar cal tenir en compte els requeriments pel que fa al maquinari (potència i disponibilitat) per evitar ensurts més endavant per que la instal·lació no comprova coses tant bàsiques com l'existència d'espai suficient. També cal indicar que si l'equip es vol usar de servidor de terminals no es recomana que faci de servidor principal del centre a més que s'obliga a disposar de dues targetes de xarxa.

Procediment

 • Arranquem des de el CD (si no es pot des de un disquet), pel que fa a idiomes i configuració del teclat inicialment escollirem com a idioma de treball l'espanyol, i el teclat l'espanyol "ES", és a dir es_ES
 • Quan ens demani el perfil, com primer instal·lem un servidor principal només escollirem "Main Server" i seguim endavant.
 • Quan demani si autoparticionar, donat que l'equips serà només servidor amb skolelinux escollim que si.
 • Al acabar de formatar i muntar el disc començarà a copiar el sistema base.
 • Tot just copiat el sistema base es configurarà l'arranc del nou sistema i el se'ns avisa que cal treure el CD-ROM del lector per que el sistema ha de re-iniciar-se (rebootar).
 • Davant el nou gestor escollim la primera opció (sense l'afegit "recovery mode").
 • El sistema arrancarà després d'una estona donat que cercarà tot el maquinari disponible i mirarà d'activar-lo.
 • Un cop llest apareix una pantalla que ens demana la paraura clau, "password" del super-usuari "root"
 • Es un bon moment per ficar el CD-ROM al lector i contestem al programa d'instal·lació teclejant dues vegades la paraula clau.
 • Usant el sistema base el programa d'instal·lació acaba de copiar els fitxers necessaris, només resten un 340Mb, pel que no tardarà gaire.
 • Un cop tot instal·lat al disc dur bé el moment de configurar el sistema (aplicacions, maquinari, serveis,....), aquesta operació ja triga una bona estona.
 • Un cop configurat, el programa d'instal·lació es tanca deixant-nos davant del nou servidor skolelinux. Se li troba a faltar alguna indicació que alerti que el procés d'instal·lació ha finalitzat, però així és.
 • A partir d'ara ja podem configurar el sistema amb normalitat.
 • Tot i que pot semblar estrany per tal d'accedir a les eines de configuració des de un mode gràfic el més cómode és procedir a la instal·lació d'un client. Així doncs només que afegim un usuari al Directori Central del servidor podrem entrar en el client i configurar la resta del servidor en un entorn gràfic enlloc del de mode text que sempre funciona.
 • Instal·lació del(s) client ("Workstation")

  Per instal·lar un client cal que tinguem el servidor instal·lat i funcionant a la mateixa xarxa i accessible des de el client sinó la instal·lació donarà errors quasi al final d'aquesta, després d'unes hores d'espera.

  També cal tenir en compte els requeriments pel que fa a maquinari (potència i disponibilitat) per evitar ensurts més endavant per que la instal·lació no comprova coses tant bàsiques com l'existència d'espai suficient, són (2GB per al sistema + 200MB per a swap =) 2,2GB de disc lliure i disponible per a GNU/Linux (no particionat, per exemple).

  Procediment

 • Arranquem des de el CD (si no es pot des de un disquet), pel que fa a idiomes i configuració del teclat inicialment escollirem com a idioma de treball l'espanyol, i el teclat l'espanyol "ES", és a dir es_ES
 • Quan ens demani el perfil, donat que l'equip serà un client normal (res de servidor de terminals) marquem només la opció "client" i seguim endavant.
 • Quan demani si autoparticionar, cal escollir entre:
 • En tot cas el sistema formatarà les particions i les muntarà per poder continuar amb la instal·lació.

 • El primer a fer serà copiar el sistema base.
 • Tot just copiat el sistema base es configurarà l'arranc del nou sistema i el se'ns avisa que cal treure el CD-ROM del lector per que el sistema ha de re-iniciar-se (rebootar).
 • Davant el nou gestor escollim la primera opció (sense l'afegit "recovery mode").
 • El sistema arrancarà després d'una estona donat que cercarà tot el maquinari disponible i mirarà d'activar-lo.
 • Un cop llest apareix una pantalla que ens demana la paraura clau, "password" del super-usuari "root"
 • Es un bon moment per ficar el CD-ROM al lector i contestem al programa d'instal·lació teclejant dues vegades la paraula clau.
 • Usant el sistema base el programa d'instal·lació acaba de copiar els fitxers necessaris, en aquets cas tardarà força (una horeta ben bé) donat que resta més d'un GigaByte.
 • Un cop tot instal·lat al disc dur bé el moment de configurar el sistema (aplicacions, maquinari, serveis,....), aquesta operació ja triga una bona estona.
 • Un cop configurat, el programa d'instal·lació es tanca deixant-nos davant del nou client skolelinux en mode gràfic i connectat contra el nostre servidor principal.
 • Una cosa que cal fer és acabr de configurar algun aplicatiu, per fer-ho cal activar una finestra de text, per exemple amb "Alt+Ctrtl+F4" entrar-hi com a root i executar les següents comandes:
 • Si tenim un usuari creat al servidor podrem accedir al sistema amb normalitat.
 • En aquest cas es recomanar configurar el KDE en el mode més senzill possible, per tal que tot vagi més ràpid. Un cop configurat es pot proseguir amb la configuració del servidor - Veure subapartat 4.1.3. Configuració skolelinux: Manual bàsic Skolelinux
 • La resta de configuració només cal realitzar-la al servidor donat que els clients usen aquest per conèixer que han de fer. Per exemple en el cas de tenir un altre sistema operatiu en el client (un Windows, per exemple) és convenient (que no obligat) configurar aquest per que agafi l'adreça de xarxa de manera automàtica, donat que el servidor skolelinux realitza les funcions de gestor d'adreces.

  Arranc dual en el client amb loadlin (GNU/Linux i Win9x)

  Aquesta solució només funciona amb sistemes que comptin amb un DOS o Windows 9x. La idea es que aquest encara s'ocupi de l'arranc del sistema però abans de donar el prompt d'MS-DOS o començar la carregar de Windows (executar "C:\windows\win.com"), es pregunti si es vol seguir endavant o saltar a GNU/Linux ("C:\linux\linux.bat".

  Els avanatages són en tres punts:

  El sistema però té certs problemes:

  En tot cas és una opció a tenir en compte per aquells que no prefereixen berallar-se amb un editor de text i saber que el Windows sempre podrà ser arrancat que no pas amb un gestor d'arranc sense tenir clar com funciona. A més només cal tocar el fitxer de sistema "autoexec.bat" ni tan sols el "config.sys".

  El directori "C:\linux"

  Aquest directori conte els fitxers necessaris per arrancar el sistema GNU/Linux, en concret són:

  Canvis en el fitxer autoexec.bat

  En aquest cas afegim un menú amb un dibuixet tot i ser en mode text, i per defecte si en 20 segons no es diu res el sistema a arranca Windows 98.

  Instal·lació per a semi-terminals

  Aquesta opció no es gaire coneguda donat que té uns requeriments força especials. Per exemple com en el cas dels Terminals (complerts) és convenient que els client i el servidor comparteixin una xarxa a alta velocitat (100Mbps o fins i tot 1Gbps cap al servidor.
  El salt de la xarxa privada dels semi-terminals a la xarxa del centre es pot realitzar a traves del servidor o d'algun equips que faci de router (un 486-586 antic per exemple), aquesta diferenciació és necessària per com en el cas dels Terminals no usar ample de banda de la xarxa principal amb dades que s'envien del servidor al Terminal o a l'inversa.

  El funcinament és força similar al dels terminals donat que el servidor ofereix el sistema d'arranc (kernel) i els fitxers necessaris del sistema. La gran diferència però és que el servidor no ofereix només els fitxers necessaris per arrancar un servidor X, el servidor ofereix tot el sistema operatiu, per exemple en el cas de l'skolelinux oferiria 2GB per la xarxa.
  A canvi de sobrecarregar la xarxa donat que els semi-terminals accedeixen a tot el programari a través d'aquesta, no es necessita cap servidor de terminals en el sentit que accepti connexions externes. Aquest estalvi es possible per que actualment la majoria d'equips tenen potència suficient per encarregar-se d'executar en la seva memòria i processador les aplicacions més ràpid que en una màquina compartida entre molts altres terminals (que hauria de ser molt més potent i ràpida, encarint els costos de muntatge).

  Objectius:

  Procediment d'instal·lació

  El servidor serà un equips amb GNU/Linux el menor possible però que ofereixi els serveis de:

  El sistema operatiu del servidor pot ser molt petit, en tot cas cal tenir en compte que en un RAID-1 (mirror) només un desls dos disc pot arrancar per tant si s'espatlla aquest cal activar l'arranc del disc que encara està en bon estat. Depnen de la mida del disc es pot ajustar més o menys, especialment pel que fa a l'espai per a l sistema opertaiu ofert i l'espai d'usuari, En un RAID amb 40GB útils la divisió adequada seria:

  Obtenició del sistema operatiu

  Aquesta part és alhora senzilla i complexe. La part senzilla és obtenir els fitxers. Els pasos a seguir són:

  La part complexe és la preparació de l'espai de configuració per a cada semi-terminal. Els pasos a seguir per apreparar un disc en memòria per tal que els semi-terminals puguin desar-hi configuracions pròpies.

  I falta una configuració intermitja pel que fa a dificultat d'execució, la compilació d'un kernel adequat i preparat per arrancar i muntar el sistema operatiu de la xarxa.

  També es pot provar amb els següents binaris preparats per a processadors 486 i superior, amb targetes de xarxa ethernet: 3com PCI, rtl8139 PCI i Intel PRO PCI.

  Pel que fa l'arranc els semi-terminals poden arrancar amb disquet o per targeta de xarxa usant bootroms (o fitxers ".com" en el cas d'arrancar des de diquet), així com loadlin (veure apartat arranc dual amb loadlin). Veure apartat posterior referent a Terminals (complerts).

  En tot cas cal que els clients obtinguin el kernel creat i l'executing amb els paràmetres que activen el muntatge de l'arrel per xarxa. Per exemple amb loadlin seria:

  Instal·lació en un terminal (complert), "thin client [server]"

  En aquest cas no existeixen problemes d'espai, en tot cas pel que respecta a maquinari només indicar que es recomanar usar targes de xarxa amb BOOTPROM, a no ser que la CPU estigui protegida i per tant no sigui possible accedir a la disquetera, cas en el qual un disquet pot anar bé.

  El codi d'arranc pot estar en diversos formats, en binari per a desar/gravr en EEPROM (cal gravadora d'EEPROM i l'esborradora si es vol actualitzar) o en fitxer executable d'MS-DOS ".com" que en un disquet i desde MS-DOS pot servir per saltar a la xarxa, perfecte per fer proves. La solució més "neta" però és comprar targetes de xarxa amb memòries flash com a bootprom de manera que es poden actualitzar sense necessitat d'obrir l'equip.

  Donat que el codi necessari per arrancar sense disc dur depèn de la targeta de xarxa no s'inclou amb el CD, serà necessari cercar-lo a:

  Per conèixer la marca i model de la targeta de xarxa es pot arrancar amb un disquet amb un DOS i usar alguna eina de testeig hwinfo, drhardware (DOS), en les versions modernes del SysRescue CD s'inclou un disc d'arranc amb l'eina aida. En el cas de targetes de xarxa PCI, amb un CD-ROM amb una distribució de GNU/Linux d'emergència o una distribució "Live" al arrancar potser la troben i per tant es pot localitzar la marca i model amb un "dmesg | more" i cercar quelcom que parli de eth0. També es pot executar "cat /proc/pci" i copiar la marca i model si es té sort o l'identificador PCI (amb l'identificador PCI pots obtenir el nom usant la PCI database.

  La resta de configuració es realitza únicament en el servidor.


  1. Realment hi ha 6 fitxers que no són compartits, sinó que es creen o modifiquen durant l'arranc i que pertanyen a l'equip en qüestió.

  2. Es deixa quasi el triple del necessari 2GB per poder tenir dues versions diferents, per exemple cada curs s'afegeixen o treuen coses i cal provar-ho alhora que el sistema antic està en ús.


  Des d'aquest document es pot accedir a:


  Copyright (c) llpuges 2004
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.