EDA

Estructures de Dades i Algorismes

Última actualització: 22/04/2024

 

Planificació de Laboratoris/Problemes:

  • Calendari de sessions: aquí.

Exàmens:

  • Examen Parcial: 04/04/2024, 18:00 - 20:30
  • Examen Final Ordinador: 05/06/2024, 15:00 - 18:00
  • Examen Final Escrit: 10/06/2024, 08:00 - 11:00

Joc:

  • L'enunciat del joc estarà disponible el 25 d'abril des del curs d'EDA Curs 2023/2024 Q2 del Jutge (www.jutge.org).

Competència Transversal:

  • L'enunciat de l'activitat de Competència Transversal es farà pública al Racó el 13 maig.