EDA

Estructures de Dades i Algorismes

Última actualització: 27/01/2023

 

Planificació de Laboratoris/Problemes:

  • Calendari de sessions: aquí.

Exàmens:

  • Examen Parcial: 21/04/2023, 18:00 - 20:00
  • Examen Final Ordinador: 07/06/2023, 15:00 - 18:00
  • Examen Final Escrit: 12/06/2023, 8:00 - 11:00

Joc:

  • L'enunciat del joc estarà disponible el 4 de maig des del curs d'EDA Curs 2022/2023 Q2 del Jutge (www.jutge.org).

Competència Transversal:

  • L'enunciat de l'activitat de Competència Transversal es farà pública al Racó el 22 de maig.