EDA

Estructures de Dades i Algorismes

Última actualització: 07/09/2021

 

Planificació de Laboratoris/Problemes:

  • Calendari de sessions: aquí.

Exàmens:

  • Examen Parcial: 08/11/2021, 14:00 - 15:30
  • Examen Final Ordinador: 07/01/2022, 15:00 - 18:00 (1r torn), 18:00 - 21:00 (2n torn)
  • Examen Final Escrit: 10/01/2022, 15:00 - 18:00

Joc:

  • L'enunciat del joc estarà disponible el 24 de novembre al vespre des del curs d'EDA Curs 2021/2022 Q1 del Jutge (www.jutge.org).

Competència Transversal:

  • L'enunciat de l'activitat de Competència Transversal es farà pública al Racó el 15 de desembre, i s'haurà d'entregar el dia de l'examen final escrit, abans de l'examen.