EDA

Estructures de Dades i Algorismes

Última actualització: 04/09/2018

 

Planificació de Laboratoris/Problemes:

  • Calendari de sessions: aquí.

Exàmens:

  • Examen Parcial: 05/11/2018, 13:00 - 15:30
  • Examen Ordinador: 03/12/2018, 13:00 - 15:30
  • Examen Final: 14/01/2019, 15:00 - 18:00

Joc:

  • L'enunciat del joc estarà disponible a mitjans de quadrimestre des del curs d'EDA Curs 2018/2019 Q1 del Jutge (www.jutge.org).

Competència Transversal:

  • L'enunciat de l'activitat de Competència Transversal es farà pública al Racó la setmana del 10-14 de desembre, i s'haurà d'entregar el dia de l'examen final, abans de l'examen.