EDA

Estructures de Dades i Algorismes

Última actualització: 26/07/2017

Planificació de Laboratoris/Problemes:

  • Calendari de sessions: aquí.

Exàmens:

  • Examen Parcial: 06/11/2017, 12:15 - 15:15
  • Examen Ordinador: 11/12/2017, 13:00 - 16:00
  • Examen Final: 19/01/2018, 11:30 - 14:30

Joc:

  • L'enunciat del joc estarà disponible a mitjans de quadrimestre des del curs d'EDA Curs 2017/2018 Q1 del Jutge (www.jutge.org).

Competència Transversal:

  • L'enunciat de l'activitat de Competència Transversal es farà pública al Racó la setmana del 04-08 de desembre, i s'haurà d'entregar el dia de l'examen final, abans de l'examen.