3.2.3. Resultats de les enquestes - taula general

Llegenda

A sota: Aplicacio ; Dreta: Origen E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 P1 P2 P3 SUM º Prob
Win98se (GNU/Linux + XF86 +gnome/KDE) 1 1 1 1 1 1
1 1 1 9 0 0
Win2kserver (GNU/Linux) 0 0 0 0 1 0
0 0 1 2 0 0
MsWord97 (abiword, kword, openoffice) 0 1 1 1 1 1
1 1 1 8 0 0
MsWordXP (abiword, kword, openoffice) 1 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 0
MsExcel97 (gnumeric, kspread, openoffice) 0 1 1 1 1 1
1 1 1 8 0 0
MsExcelXP (gnumeric, kspread, openoffice) 1 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 0
PowerPoint97 (gpresent,kpresenter, openoffice) 0 1 1 1 1 1
1 1 1 8 0 0
PowerPointXP (gpresent,kpresenter,openoffice) 1 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 0
Clic/jclic (jclic, squeak) 1 1 1 1 1 1
1 1 1 9 0,3 2,7
Sinera/toca toca (NO)
1 1 1 1
Kid pix (TuX paint, gcompris) 0 1 1 0 1 1
1 0 1 6 0,1 0,6
Pipo/Pingu/Les 3 Bessones/story Weaver (NO) 1 1 1 1 1 1
1 0 0 7 1 6,8
Enciclopèdies en CD (NO) 1 0 1 0 1 0
0 0 0 3 1 3,23
Ms iExplorer (konqueror,galeon,mozilla) 1 1 1 1 1 1
1 1 1 9 0 0
Outlook Express (evolution, mozilla-mail) 0 1 1 1 1 1
1 1 1 8 0 0
Dreamweaver (NO) 0 0 1 1 1 0
0 0 0 3 0,8 2,4
Flash (ídem) 1 1 1 1 1 1
1 1 1 9 0 0
Paint Shop Pro (The Gimp) 0 0 1 1 0 0
0 1 1 4 0,2 0,8
ACDSee /InfraView (Kuickshow) 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0
PrintArtist, Ms Publisher (NO) 0 0 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0
Winzip (Ark, roller, Krusader) 0 0 0 0 1 0
0 0 1 2 0 0
Studio 8 vídeo (cinerrela) 0 0 1 1 0 0
0 0 0 2 1 2
Programa grabació Cds (Sí) 0 0 0 1 1 0
1 0 0 3 0 0
Quaderns d'ortografia + disquet edit. =C0lber (NO) 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1
0
NetMeeting (gnomeMeeting) 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0,1 0,1
Adobe Acrobat reader (ídem) 0 0 0 0 1 0
0 0 1 2 0 0
Antivirus (Sí) 0 0 0 0 1 0
0 1 1 3 0 0
Net Op School (NO) 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1
0
Fotoangelo (NO) 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1
0
MusicTime (NO)

1
0


Recursos en línia edu365... (flash+java+.., Sí) 0 0 1 0
0
0 0 0 1 0 0


Webcam (NO)


1

1
0
Programa gestió biblioteques (Sí)


0 1 0 1
0
Winpri (NO)


1 1 1 3
0

0
00
00
0

Anàlisi estadístic

Aprofitant els coneixements adquirits a la carrera d'Enginyeria Infomàtica hagués sigut bó realitzar un estudi estadístic ben realitzat de les dades obtingudes. Tanmateix el petit nombre de les respostes rebudes ha impossibilitat aquest estudi.Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.