3.3.2. Resultats de les enquestes al personal del centre - taula general.

L'enquesta realment només eren quatre preguntes que excepte la primera totes eren de lliure resposta.
Per tal de presentar els resultats s'ha cregut que seria millor desglossar les idees que hi havia dins els comentaris del personal de centre que no una taula global (que hagués sigut massa gran.

Resultats

 1. Coneixia l'entorn GNU/Linux amb anterioritat? (si/no)
 2. 1
  SÍ (oïdes)1
  No17
 3. Si està interessat/da en alguna eina concreta de les exposades indiqui quina/es é/són i per a quin curs i matèria creu que seria adequada.
 4. Blanc4
  Totes1
  gcompris (cicle inicial, primers cursos)11
  Ofimàtica (Open Office)3
  Vídeo-Jocs (Pingus)3
  Necessitaria més temps/proves per a poder contestar2
 5. Quina impressió li ha donat l'entorn GNU/Linux skolelinux (pr47)?
 6. Molt Bona1
  Bona9
  Normal6
  Dolenta1
  Molt Dolenta1
  Necessitaria més temps/proves per a poder contestar4
 7. Tindria inconvenient a usar (només) GNU/Linux al centre?
 8. Sí tindria inconvenient (incomplet, estem acostumats a Windows)7
  Cap problema2
  L'usaria però m'ha semblat més difícil d'usar8

  Indicacions

  Crec que necessitaria més temps o formació per a usar-lo6
  Potser seria convenient tenir accés a ambdós sistemes2

.Des d'aquest document es pot accedir a:


Copyright (c) llpuges 2004
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.