El programari lliure a les escoles de primària (Juny 2004)

Taula de contingut

  1. Introducció
  2. Recull de dades preliminar
  3. Enquestes
  4. GNU/Linux als centres de primària
  5. Muntatge d'una aula informàtica amb GNU/Linux sobre equips IBM PC compatibles
  6. Programari lliure a les escoles de primària
  7. Tasques a realitzar (no necessàriament programació)
  8. Conclusions
  9. Consideracions personals
  10. Bibliografia