Departament de Ciències de la Computació

Computer Science Department


Robert Joan-Arinyo

Professor

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament de Ciències de la Computació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Diagonal 647, 8
08028 Barcelona
Email: robert. #at#.siimbol? .cs.upc.edu
Phone: +34 93 401 6669

Barcelona, September 2020
Editorial Duties


Research Interests


Docència


Interesting Events

CAD'21 Conference web site

July 4-6, 2021

Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, Catalonia


Robert Homepage ETSEIB Homepage UPC Homepage