Seminari UPC-UB de LN

Llista actualitzada de congressos.  Grup UPC  Grup UB

Per fer canvis i/o actualitzacions: g.rigau@lsi.upc.es
 
 
 
 
 
 

Març 1999

Programa

Responsable

Lloc

 10-03-1999

* Un Model per l'Analisi Sintactic-Semantic. 

Jordi Atserias 

Biblioteca LSI 
 

* Reunió projecte ITEM.

Projecte ITEM

* Vermut.

Lluís Padró i German

 17-03-1999

* INTERNET (1).  
 

Horacio

Biblioteca LSI

* Extensió WordNets. 
 

EuroWordNet

 24-03-1999  
 

* Enllaç de Jerarquies fent servir la relaxació.

Jordi Daudé

Biblioteca LSI

* Reunió Corpus Bilingues.

German

 
 

 

Abril 1999

Programa

Responsable

Lloc

 14-04-1999

* Projecte TAVOLI 

German

Sala Reunions B6 
 

* INTERNET (2)

Horacio

 21-04-1999

* PRE+ 
 

Jordi Turmo

Aula C5016

* Pirápides: Integració.  
 

Irene

 28-04-1999  
 

* Una proposta de WSD no supervisat.

Gerard Escudero.

Aula C5016

* Integració d'eines i formats.

Lluís Padró

 
 
 
 
 
 

Maig 1999

Programa

Responsable

Lloc

 05-05-1999

* INTERNET (3)

Horacio

Sala Reunions B6 
 

 12-05-1999

* Basurde

Nuria

Aula C5016 
 

* TAVOLI

German

* WEI

Gerard

 
 
 

Juny 1999

Programa

Responsable

Lloc

 02-06-1999

* Polisemia 
 

Gabriel

Aula C5016

* Aprenentatge de segones llengües 
 

Roser

 09-06-1999

* Aprenentatge d'arbres de decisió per a la desambiguació morfosintactica: problemes oberts.

Lluís Márquez

Aula C5016

 

 

Juliol 1999

Programa

Responsable

Lloc

 01-07-1999

* Projectes
 

Biblioteca LSI