Seminari UPC-UB de LN

Pagina principal

Dimecres 28-04-1999Títol: Integració d'eines i formats.
Per: Lluís Padró (padro@lsi.upc.es)

Abstract:
 
El nostre grup cada cop disposem d'eines d'anàlisi més potents, per a més llengües,
i amb més capacitat de processar i generar nova informació. Per tal de preveure una evolució
futura còmoda, pràctica, i en que poguem treure el màxim rendiment de la feina feta fins ara,
cal estandaritzar l'us i la codificació d'eines i recursos.

Aquesta sessió del seminari serà doncs un lloc on podrem escriure una carta als reis i intentar trobar
la manera d'aconseguir que s'acompleixi. Per una banda cal pensar sobre  com volem que evolucionin
les nostres eines i com podem integrar-les per treure'n partit i usar-les per
construir nous sistemes. Per l'altra, com podem passar informació entre elles, és a dir, com anotem
un text perque cada eina o sistema pugui usar el que li interessa del resultat de les altres, i ignorar el
que no necessita amb un esforç mínim de programació, i amb una flexibilitat que permeti introduïr eines
que processin nous tipus d'imformació sense afectar al que previament existia.

Alguns temes relacionats amb la integracio:

     - GATE? Web? Pipes de unix? altres?

Alguns temes relacionats amb l'anotació:

     - SGML? XML? altres?
     - Anotació de corpus bilingües...
     - Anotació d'ambiguetat estructural...

Algunes adreces interesants:
 
       http://www.lsi.upc.es/~padro/annotation.ps.gz
 
       http://www.ltg.ed.ac.uk/software/ttt/tttdoc.html