Seminari UPC-UB de LN

Pagina principal

Dimecres 17-03-1999Títol: INTERNET (1).
Per: Horacio (horacio@lsi.upc.es)

Abstract:

La idea es tenir un seminari de lectures sobre temes que relacionin el
LN i la Web com per exemple:
 

Per tant,  es fa una crida a la participació (call for participation) per fer repartiment
de lectures que tindra com a finalitat obtenir un Estat de l'art (survey) sobre el tema.
Qui estigui interesat, s'ha de posar en contacte amb l'Horacio.

Podeu obtenir mes informació sobre el tema a: