PROGRAMACIÓ 2 (PRO2)

Sessió 1: Disseny modular I

Sessió 2: Disseny modular II

Sessió 3: Disseny modular III + Estructures de dades lineals (piles)

Sessió 4: Estructures de dades lineals (cues i llistes).

Sessió 5: Estructures de dades arborescents

Sessió 6: Correctesa de programes iteratius

Sessió 7: Programació recursiva

Sessió 8: Programació recursiva + millores d'eficičncia en programes recursius (2a sessió)
Teoria per a la prŕctica: Metodologia de disseny modular (sessió 2).

Sessió 9: Millores d'eficičncia en programes recursius i iteratius

Sessió 10: Tipus recursius de dades I (piles i cues)

Sessió 11: Tipus recursius de dades II (llistes, arbres)

Sessió 12: Tipus recursius de dades III

Sessió 13: Tipus recursius de dades IV (arbres N-aris i arbres generals).

Sessió 14: Exercicis d'apuntadors.

Més informació: web oficial de l'assignatura.

Sessions o material fora del temari actual (quadrimestres anteriors):

Cost dels algorismes

Combinació d'iteració i recursivitat.