Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Neus Català i Roig

  ASSISTANT PROFESSOR
  Computer Science Department