María Teresa Abad Soriano

Profesor Titular de Escuela Universitaria (Associate Professor)

Universitat Politècnica de Catalunya


Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics
Campus Nord, Mòdul Omega, despatx 314
Jordi Girona Salgado 1-3
08034 Barcelona

Email: mabad@lsi.upc.edu
Telef: 34 - 93 413 7794
Fax: 34 - 93 413 7787


Docencia

* Estructures de Dades i Algorismes (EDA-Grau)

    - Planificación curso 12/13 cuatrimestre de primavera

* Intel.ligència Artificial (IA - Enginyeria pla 2003)

   - Transparencias: Simulated Annealing, Backjumping

* Anàlisi i Disseny d’Algorismes (ADA - Enginyeria pla 2003)

* Introducción a los Esquemas Algorítmicos (IEA)