Material Informàtica ETSEIB

Índex

Teoria

Complementari de teoria

Problemes de classe

En el seguent enllaç teniu un recull d'enunciats dels problemes que es poden proposar al llarg del curs en classes de teoria i de problemes. S'inclouen els enunciats dels exercicis proposats en els darrers examens parcials i finals. Per tant, si baixeu aquest enllaç no cal baixar cap examen dels enllaços del seguent apartat "enunciats d'examen".

Enunciats d'examen

Examens parcials:

octubre 2004, abril 2005, octubre 2005, abril 2006, octubre 2006, març 2007, octubre 2007.

Examens finals:

gener 2004, juny 2004, gener 2005, juny 2005, gener 2006, juny 2006, gener 2007, juny 2007, gener 2008.

Algunes solucions examens parcials:

octubre 2006, març 2007, octubre 2007.

Algunes solucions examens finals:

juny 2007, gener 2008.

Sobre traducció de llenguatge algorismic:


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Viewable With Any Browser