Com empaquetar i desempaquetar fitxers en format tar comprimit (*.tgz)

Índex

Desempaquetar

Per tal de desempaquetar els fitxers continguts en el fitxer tar comprimit fitxer.tgz, escriviu les comandes següents en una finestra de terminal (xterm):

 1. Aneu al directori que contingui el fitxer fitxer.tgz. Per exemple, si suposem que el fitxer està en el directori mnt

  cd ~/mnt
  
 2. I per tal d'extreure el contingut del fitxer fitxer.tgz, feu

  tar zxvf fitxer.tgz
  

Empaquetar

Per tal d'empaquetar els fitxers a, b i c en el fitxer tar comprimit fitxer.tgz, escriviu les comandes següents en una finestra de terminal (xterm):

 1. Aneu al directori que contingui els fitxers a, b i c. Per exemple, si suposem que els fitxers estan en el directori mnt

  cd ~/mnt
  
 2. I per tal d'empaquetar-los en el fitxer fitxer.tgz, feu

  tar zcvf fitxer.tgz a b c
  

Podeu consultar més informació fent info tar, man tar, o bé escrivint C-h i dins l'emacs i buscant tar.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Viewable With Any Browser