Com usar make en els projectes

Índex

Junt amb els fitxers de cada projecte trobareu un fitxer anomenat Makefile que conté les instruccions pel programa make per a aquest projecte.

Compilació i muntatge

L'eina make automatitza el procés de compilació separada, de manera que per compilar i muntar un programa, fent el mínim de feina possible en funció de les modificacions que s'han fet en els fitxers font, només cal executar l'ordre

make

Execució dels jocs de prova

A més, hem inclòs en el Makefile objectius que simplifiquen l'ús de jocs de prova per comprovar el funcionament d'un programa. Així, per executar un programa amb les dades del joc de prova 0 i comprovar que el resultat és l'esperat cal fer

make test0

Si aquesta ordre escriu

Test 0: inici
Test 0: correcte

al canal estàndard de sortida, aleshores s'ha passat el test 0 amb èxit. En cas que no escrigui la segona línia, no ha passat el test i cal revisar el disseny i la traducció a C. Si voleu passar de cop tots els jocs de prova disponibles, escriviu

make test

Empaquetat dels fitxers per al lliurament

Una altra de les funcionalitats que incorpora el fitxer Makefile que us proporcionem en cada projecte permet generar el fitxer, en format tar comprimit, que cal lliurar a Atenea. Per exemple, per generar el fitxer corresponent al projecte 1b cal que

 1. Editeu un fitxer anomenat WHO que contingui els noms dels membres del grup de projectes fent

  emacs WHO
  
 2. Escriviu l'ordre

  make projecte1b.tgz
  

  que invocarà l'ordre tar amb les opcions i els paràmetres adients per empaquetar i comprimir els fitxers del projecte.

Fent neteja

La darrera funcionalitat que incorpora el fitxer Makefile és la possibilitat d'esborrar els fitxers que s'han generat durant la compilació i el muntatge, i que es poden tornar a generar sembre que vulguem. Dit d'una altra manera, per fer neteja del directori de treball podeu fer

make clean

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Viewable With Any Browser