Laboratori d'Informàtica (ETSEIB)

Índex

Debian GNU/Linux a l'ETSEIB

Debian GNU/Linux és el sistema operatiu que usem al laboratori d'Informàtica. A continuació s'explica el mínim imprescindible per poder treballar-hi.

Podreu trobar més informació sobre Debian GNU/Linux a l'adreça http://www.debian.org/. En particular hi trobareu:

Si voleu provar Debian GNU/Linux sense instal·lar-lo al disc del computador podeu obtenir una distribució live de l'adreça http://live.debian.net/, en suport CD, DVD o en un dispositiu de memòria USB.

Documentació


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Viewable With Any Browser