MANUAL DE l'EINAM

Índex

Arrencada de l'einam

  1. Pels computadors PC comproveu abans que la BIOS deixa arrencar sistemes operatius des d'un CD autònom o un dispositiu USB. Com que cada BIOS té petites diferències no es pot concretar més aquí. En el cas del CD o USB normalment cal indicar l'ordre en que s'intenta arrancar un dispositiu primer. Per exemple, si el primer és el disc dur, arrencarà amb el sistema o sistemes que ja teniu instal·lat(s) en el disc dur i ja no ho intentarà pas amb el CD. Si el CD es posa com més prioritari que el disc, primer arrancarà des del CD. Si fracassa, llavors passarà a intentar-ho amb el disc dur.

    Alguns computadors també tenen una tecla (F8 o F12) que inicia un menú per seleccionar el dispositiu d'arrencada.

  2. Inseriu el CD o llapis o disc USB en el computador.

  3. Torneu-lo a engegar. Els usuaris de MacBook cal que premin una estona la tecla 'C' fins que surti la pantalla d'arrencada de l'Einam.

  4. La pantalla inicial que veureu és com mostra la següent figura:

Boot.png

teclegeu <return> i el sistema començarà a arrencar...

Boot1.png

... fins que surti l'escriptori que es mostra a continuació

escriptori1.png

Com guardar els treballs

Els que heu arrencat des d'un llapis o disc USB amb l'Einam, no teniu cap problema en guardar els treballs que feu. Aquests es gravaran en el mateix llapis que heu arrencat.

Per els que arrenqueu des d'un CD podeu gravar els vostres treballs usant aquest inserint un llapis USB al computador. El sistema ho detectarà, obrint-vos una finestra mostrant el contingut del llapis, i posant una icona a l'escriptori. En la següent figura teniu un exemple: la icona que hi ha avall a mà esquerra representa l'USB introduït al computador, i la finestra del mig mostra el contingut de l'USB.

unUSBDesplegat.png

Noteu que els discos del computador on heu arrencat l'Einam no apareixen en l'escriptori. Així podeu estar segurs de que l'Einam no interferirà gens amb les dades que teniu guardades en els discos del computador.

Es recomana per els usuaris del CD que vulguin guardar els seus treballs sense tenir que fer transferències a llapis USB, el següent procediment:

1. Crear una partició amb l'etiqueta home-rw en qualsevol dispositiu d'emmagatzemament.

2. Arrencar el CD amb el dispositiu que conté la partició anterior present en el moment de l'arrencada. El sistema farà que la vostra àrea de treball estigui en la partició anomenada home-rw.

Per aturar el sistema

  1. En l'apartat d'Escriptori trobareu l'opció atura ...
escriptoriBotoEscriptoriAtura.png
  1. Només us cal confirmar la opció per començar el procés d'aturada.
escriptoriBotoEscriptoriAtura2.png

3. Inmediatament abans d'aturar el computador, us demanarà que retireu el CD, i quan ho hagueu fet, prement el retorn de línia, s'aturarà el computador.