logoEinam l'EINAM

Índex

Que és l'einam?

És una distribució de programari lliure que arrenca un sistema operatiu Debian GNU/Linux en la màquina on heu inserit el suport que conté l'einam, sense necessitat d'instal·lar-lo prèviament, i sense usar ni modificar el disc del computador on s'executa.

L'einam es pot gravar en un CD esdevenint un CD autònom (Live CD) (autoarrancable).

També es pot gravar en un llapis USB podent en aquest cas guardar la feina en el mateix llapis USB.

Per a què serveix

L'objectiu actual és donar-vos la possibilitat de tenir a casa vostre un Debian/GNU Linux amb les mateixes eines que feu servir als laboratoris d'algunes assignatures d'informàtica de l'ETSEIB.

Tot el contingut del CD és programari lliure. Per a vosaltres suposa que podeu usar i distribuir el programari sense cap restricció.

Descàrrega per gravar en un CD

 1. Descarregueu-vos la imatge del DVD. Tingueu en compte que el fitxer té la mida de més de 1G.
 2. Graveu en un DVD el fitxer descarregat amb el vostre programa gravador de CDs/DVDs favorit. Cal gravar-ho com a imatge de CD/DVD no pas com a fitxer de dades. Llegiu les instruccions del vostre programa gravador per aconseguir-ho.
 3. Llegiu les instruccions que trobareu en el manual. Si ho preferiu, hi ha una versió impresa.
 4. Per qualsevol dubte o problema, contacteu amb Josep Vilaplana pels canals habituals.

Descàrrega per gravar en un llapis USB

La construcció de l'einam en un llapis USB és una operació delicada i cal tenir molta cura amb els passos a seguir. Si teniu en el llapis informació que voleu conservar heu de guardar-la en qualsevol altre suport. La instal·lació de l'einam al llapis causarà la pèrdua de tota la informació guardada al llapis. Les instruccions que seguiran s'han provat només per un sistema Debian GNU/Linux:

 1. Baixeu-vos el guió gravaUSBEinam que us ajudarà en la instal·lació. Per executar aquest guió necessiteu privilegis per accedir al llapis USB. També necessitareu tenir instal·lades les aplicacions pv, zenity, i parted.

 2. Inseriu el llapis on voleu posar l'einam al computador. Normalment, depenent de la configuració, en el escriptori us apareix el llapis muntat.

 3. Identifiqueu el llapis. Obriu un xterm (o una finestra terminal qualsevol) i escriviu (el $ és el prompt):

  $ mount
  

  Una sortida podria ser:

  /dev/hda2 on / type ext2 (rw,errors=remount-ro)
  tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
  proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
  sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
  udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
  devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
  147.83.137.245:/home on /home type nfs (rw,addr=147.83.137.245)
  /dev/sdb1 on /media/usb0 type vfat (rw,noexec,nodev,sync,noatime)
  

  La darrera línia correspon a un llapis USB posat. Que el desmuntarem posant:

  $ umount /media/usb0
  
 4. Un cop desmuntat, i comprovant que sigui l'únic disc llapis USB connectat a l'ordinador. El guió que s'executarà a continuació cercarà un llapis USB connectat. D'aquí la importànica que només estigui connectat aquell que voleu gravar. També cal que la capacitat sigui igual o superior a 1.5GB:

  $ source gravaUSBEinam
  
 5. Seguiu les indicacions del guió. Mentre es fa la transferència, no traieu el llapis fins que hagi acabat el guió.

 6. Llegiu les instruccions que trobareu en el manual. Si ho preferiu, hi ha una versió impresa.

 7. L'USB gravat té dues particions: La primera té el sistema operatiu Debian i està etiquetada com DEBIAN_LIVE. La segona partició té les dades de treball de l'usuari o usuaris del sistema i està etiquetada com home-rw. Si munteu l'USB amb un altre sistema linux, podreu accedir a les vostres dades muntant la partició home-rw.

 8. Per qualsevol dubte o problema, contacteu amb Josep Vilaplana pels canals habituals.

Gravació d'un USB des de les aules d'informàtica l'ETSEIB

 1. Iniciar sessió amb el vostre usuari a qualsevol pc de les aules informàtiques.
 2. Endollar el pendrive buit a on voldràs instal·lar l'Einam.
 3. Al menú d'aplicacions, anar a l'apartat Altres, i seleccionar el programa ferEinamUSB. Llavors sols és anar seguint les instruccions de pantalla.
 4. Llegiu les instruccions que trobareu en el manual. Si ho preferiu, hi ha una versió impresa.
 5. L'USB gravat té dues particions: La primera té el sistema operatiu Debian i està etiquetada com DEBIAN_LIVE. La segona partició té les dades de treball de l'usuari o usuaris del sistema i està etiquetada com home-rw. Si munteu l'USB amb un altre sistema linux, podreu accedir a les vostres dades muntant la partició home-rw.
 6. Per qualsevol dubte o problema, contacteu amb Josep Vilaplana pels canals habituals.

Reconeixements

Aquest CD s'ha construït aprofitant l'experiència anterior del projecte einam i usant les eines del projecte Debian live.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Viewable With Any Browser