Algorismia (Primer trimestre del curs 2018-19, FME-UPC)

L'assignatura d'Algorismia i Complexitat al grau de Matemàtiques a la UPC s'imparteix dilluns, dimars, dijous i divendres de 9 a 10 .


Preliminars i avaluació:

Els prerequisits per al curs d'Algorismia són un coneixements a nivell de 3er de la llicenciatura de Matemàtiques (per ex. àlgebra modular, probabilitat a nivell l'assignatura de grau).

Hi han 2 llibres de text que cobreixen gran part del material al curs:.


Transparencies (en pdf):

Tema 1: Introducció (Pdf)

Tema 2:Complexitat de Problemes (P i NP): (pdf)

Tema 3:Algorismes i Complexitat modular: (pdf)

Tema 4 Crypto1: RSA (pdf)

Tema 5 Hashing: (pdf)

Tema 6 CryptoHashing: Bitcoin (pdf)

Tema 7 Multiplicacio Polinomis: La FFT (pdf)

Tema 8 Approximation Algorithm (pdf)

Tema 9 Heuristics: Local Search and Simulate Annealing (pdf)

Els fulls de problemes:

Full 1 (pdf)

Full 2 (pdf)

Full 3 (pdf)

Full 4 (pdf)

Full 5 (pdf)

Articles per a presentar

Every prime has a succint certificate*(2)

Primality in P

Miller-Rabin (Theorem 31.38 CLRS

Network Applications of Bloom Filters

Pollard rho heuristic

Elliptic Curve Cryptography(1)