Llibres


Material docent per a la UOC (amb en X. Franch i en J. Alvarez)

Diverses edicions de:
 Pàgina principal X. Burgués

 X. Burgués home page


Ajudeu-me a mantenir aquesta pàginaLast Update on september 2006