Control (enunciat i solució) abril 2003 (Format RTF, suposadament compatible amb la majoria d'editors de text.)

Material laboratori. Primavera 2002

Material laboratori. Tardor 2002