PRO1

Programació 1

Última actualització: 22/11/2021

 

Control

Teoria

Laboratori

Normes

C1

Introduction

Comandes bàsiques

Normes C1

Criteris genèrics C1

Variables and statements

Loops

Disseny de joc de proves

Data types and visibility

Algorithms on sequences. Invariants

 

 

C2

Advanced topics on sequences

 

Normes C2

Criteris genèrics C2

Subprograms

Recursion

Vectors

Vectors and strings

C3

Multi-dimensional vectors

Trobar errors

Normes C3

Structures and data structure design

Sorting

Numerical algorithms

Advanced examples

Conclusions

 

Altres materials:

·      Teoria: algorismes fonamentals i els seus codis.

·      Laboratori: configuració dels entorns de treball i glossari d'eines de programació

·      Exàmens:

o   Enunciats: els podeu trobar al jutge.

o   Solucions:

  Q1 2019/2020: C1, C2, C3, F

  Q2 2019/2020: C2, C3, F

 

 

 

Copyright: The material contained in this site is the property of UPC. This material or any part of it can be viewed, printed, copied or distributed only for personal use or nonprofit educational purposes as long as the copyright notices are not removed.