Impressores Omega

Instal·lació a Windows

Requisits

 • Estar dintre de la xarxa del departament, hem de tenir en compte que Eduroam i la wifi d’UPC són xarxes externes al departament. (Veure instruccions de la VPN del departament per connectar-se des d’una xarxa externa)
 • Tenir habilitat el suport a SMB 1.0.
  • Panel de Control/Programas/Activar o desactivar las características de Windows. A l’apartat “Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS” seleccionem l’opció “Cliente SMB 1.0/CIFS”. Aquesta acció ens demanarà reiniciar l’equip.
 • Afegir les credencials de samba a l’administrador de credendencials.
  • Tecla WIN+R i executem la comanda: control keymgr.dll. Dintre de l’apartat credencial de Window, cliquem afegir credencial de Windows i completem les dades del servidor i usuari: host: \samba.cs.upc.edu, usuari:username del departament, password: password del departament.
 • Baixem el driver HP Universal Print Driver for Windows PostScript.

Configuració

Anem a Panel de control i cliquem a Ver dispositivos e impresoras. Opcions a escollir:

 • “Agregar Impresora”.

 • “La impresora que quiero no está en la lista”.

 • “Agregar una impresora local o de red con configuración manual”.

 • Crearem un port nou: “Local port”.

 • Escribim el nom del port: \\samba.lsi.upc.edu\<nom-impressora> (Veure l’apartat Impressores a l’Omega.)

  Exemple: \\samba.lsi.upc.edu\omega-p1d

Important

el nom del servidor del port local ha de coincidir amb el servidor que hem posat a les credencials de Windows.

Instal·lem el driver HP Universal Print Driver (Postscript):

 • Escollim l’opció “usar disco” i “Examinar” anem a on hem descomprimit el driver que per defecte és a “C:HP Universal Print Driverps-x64-7.0.0.24832” (l’última part del directori pot variar en funció de la versió del driver) i escollim el fitxer hppscnd.inf i obrim.
 • Després ens demanarà posar el nom a la impressora, s’acostuma a posar el nom de la cua.
 • Enviem una impressió de prova per comprovar que tot ha funcionat correctament.

Instal·lació a Linux

Requisits

 • Estar dintre de la xarxa del departament, hem de tenir en compte que Eduroam i la wifi d’UPC són xarxes externes al departament. (Veure instruccions de la VPN del departament per connectar-se desde una xarxa externa)

 • Instal·lar el suport a samba: sudo apt install smbclient.

 • Tenir habilitat el suport a SMB 1.0.

  • Al fitxer /etc/samba/smb.conf, immediatament sota el text [global], afegir:

   client min protocol = NT1
   
 • Instal·lar el paquet system-config-printer:

  sudo apt update && sudo apt install system-config-printer
  

Configurar la impressora

Passos a seguir:

 • Executem en un terminal: system-config-printer
 • Desbloquejem amb el password d’administrador.
 • Cliquem a afegir per instal·lar una nova Impressora.
  • Dintre de impressora de xarxa escollim “Impresora Windows a través de SAMBA”, aquesta opció no sortirà si no em fet el punt 0 dels requeriments.
  • Escribim el nom del servidor d’impressio i la cua: smb://samba.cs.upc.edu/<nom-impressora> (Veure l’apartat Impressores a l’Omega.)
  • A l’hora d’escollir el driver tinguem en compte el model de la impressora que surt al annex.
  • Autenticació: Usuari i password del departament

Impressores a l’Omega

impressora controlador ubicació
omega-p3b HP LaserJet 4200 PS Planta 3, passadís
omega-p2d HP LaserJet 600 M601 M602 M603 PCL6 Planta 2, sala 219
omega-p1d HP LaserJet 600 M601 M602 M603 PCL6 Planta 1, sala 126
omega-s1a HP LaserJet 4050 Series PS Planta S1, sala S110
omega-s1c HP LaserJet 4250 PS Planta S1, sala S110
omega-s2c HP LaserJet 4200 PS Planta S2, sala S211
k2m-p2d HP LaserJet P4015DN Planta 2, fase 1