Departament de Ciències de la Computació

Computer Science Department


Robert Joan-Arinyo

Professor

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament de Ciències de la Computació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Diagonal 647, 8
08028 Barcelona
Email: robert. #at#.siimbol? .cs.upc.edu
Phone: +34 93 401 6669


Editorial Duties


Research Interests


Docència


Interesting Events

CAD'16 Conference web site

June 27-30, 2016

University of British Columbia, Vancouver, Canada

Symposium on Solid and Physical Modeling 2016

June 20-24, 2016 Berlin, Germany
(Summer School: June 18-19, 2016)


Robert Homepage ETSEIB Homepage UPC Homepage