See also Talks at the CLQ Lab

Quasy 2019, Quantitative Syntax 2019, Paris, 26 August 2019.

The origins and evolution of word order. A multidisciplinary workshop. A satellite workshop of Evolang XII. Torun, Poland, 16 April 2018.

Statistics of languages: theories and experiments. An interdisciplinary workshop. Warsaw, Poland, 19-22 July 2017.

Catalan Taula rodona: El futur de la recerca en llenguatge), Universitat Pompeu Fabra, 16 de setembre del 2015 (juntament amb A. Badia).


Catalan III Jornada complexitat.cat, 19 de juny del 2014 (cartell).

Catalan Enigmes al voltant dels orígens del llenguatge humà, 11 de març del 2008 (Vespre del Museu de la Ciència).

7th International Evolution of Language Conference (Evolang 2008), Barcelona (March 11-15, 2008).

Catalan Jornada de Cervell i Llenguatge, 2 juliol del 2007.

Catalan Jornada de Comunicació i Cognició Animal, 3 de juliol del 2006.