Freedom Jordis

Help
                Catalonia

Ramon Ferrer i Cancho

CQL Lab | LARCA | Dep. de Ciències de la Computació | Contact | Links | Pictures 


RamonTwitter

 

Activity index


CQL Lab | LARCA | Dep. de Ciències de la Computació | Contact | Links | Pictures